Konkurrencebetingelser og –vilkår for Wheats (OffSpring A/S) konkurrence på Facebook (wheatdk)

1. Arrangør

Wheat (OffSpring A/S) 
Grusbakken 13, 2820 Gentofte 
+45 45 20 02 20 
info@wheat.dk 
www.wheat.dk

 

2. Hvem må deltage

Alle indbyggere i Sverige, der opfylder nedenstående betingelser, kan deltage i konkurrencen. Deltagerne skal være mindst 18 år gamle. Personer, der er ansat i Wheat (OffSpring A/S), ansat af Wheat-partnere, samt disses familier, må ikke deltage i konkurrencen.

 

3. Hvornår kan du deltage?

Konkurrencen begynder d. 30. oktober 2017 og slutter den 2. november 2017 kl. 12:00, hvor de heldige vindere bliver trukket umiddelbart efter. Du kan ikke deltage i konkurrencen, når konkurrenceperioden er slut. Vinderne får besked pr. e-mail og/eller Facebook senest d. 12. november 2017.

 

4. Hvordan deltager du?

Deltagelse sker via Wheats (OffSpring A/S) side på Facebook.

 

5. Vindere

Vinderne udvælges tilfældigt. Hvis vinderne udvælges baseret på kreativitet, så skal dette oplyses. Vinderne udvælges af en jury, udpeget af Wheat (OffSpring A/S). Der kan ikke klages over juryens afgørelse. Præmierne kan ikke ombyttes med kontanter. 
Navne på vinderne offentliggøres på http://www.facebook.com/wheatdk efter konkurrencens afslutning.

I tilfælde af at den udvalgte vinder ikke svarer inden udgangen af d. 2. november, forbeholder Wheat (OffSpring A/S) retten til at trække en ny vinder, da de er tale om en tidssensitiv præmie.

 

6. Præmier

Én (1) person vinder en præmie (værdi: 1.520 SEK) indeholdende:
  • 4 billetter til Disney: Frost in Concert

Bemærk: Koncerten er på svensk og afholdes i Stockholm Waterfront d. 3. og 4. november 2017, hvor Stockholm Concert Orchestra i samarbejde med Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör dirigeres af Julian Bigg.

Præmierne kan ikke byttes til penge eller til andre varer. Præmierne sendes til vinderne efter konkurrencens afslutning. 
Præmierne sendes pr. post efter konkurrencens afslutning. Wheat (OffSpring A/S) har intet ansvar for eventuelt forsinkede eller bortkomne forsendelser, som skyldes fejl hos Posten eller såkaldt Force Majeure.

 

7. Trykfejl og utilsigtede fejltagelser

Wheat (OffSpring A/S) og andre parter i denne konkurrence påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl eller andre problemer i forbindelse med konkurrencen.

 

8. Håndtering af personoplysninger

Personoplysninger videregives ikke til tredjepart, men slettes, når konkurrencen er slut.

 

9. Varemærker og copyright

Alle varemærker og øvrigt materiale på dette website er, hvis intet andet er angivet, beskyttet af de almindelige lovbestemmelser vedrørende immaterielle rettigheder, og de kan således ikke anvendes uden forudgående, skriftlig tilladelse fra den relevante instans hos Wheat (OffSpring A/S).

 

10. Ansvar og rettigheder

Wheat (OffSpring A/S) er ikke ansvarlig for følgende:
  • Direkte, indirekte eller utilsigtede tab som følge af registrering eller anvendelse af applikationen.
  • Virus eller anden skade på brugerens computer som følge af registrering eller anvendelse af websitet – deriblandt overførsel af materiale, lyd, data, tekst, billeder eller videoer fra websitet.
  • Materiale, som brugerne offentliggør på websitet; samtidig forbeholder Wheat (OffSpring A/S) sig retten til at anvende indsendt materiale uden nogen form for kompensation. Alt indsendt materiale i forbindelse med konkurrencer og andre aktiviteter på websitet tilhører Wheat (OffSpring A/S), som derfor frit kan disponere over det indsendte materiale.
Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, tilskyndet eller administreret af eller forbundet med Facebook. Facebook er derfor ikke ansvarlig for:
  • Direkte, indirekte eller utilsigtede tab som følge af registrering eller anvendelse af applikationen
  • Virus eller anden skade på brugerens computer som følge af registrering eller anvendelse af websitet– deriblandt overførsel af materiale, lyd, data, tekst, billeder eller videoer fra websitet.
  • Materiale, som brugerne offentliggør på websitet; samtidig forbeholder Facebook sig retten til at anvende indsendt materiale uden nogen form for kompensation.